Expo / Confronto 1 - Radovan Živný

vizuálRadovan Živný "Torzo" (foto MF)Radovan Živný "Torzo" (foto R. Živný)Radovan Živný "Torzo" (foto R. Živný)Záběr do expozice (foto MF)Záběr do expozice (foto R. Živný)Záběr do expozice (foto MF)Petr Hora "Arcus" (foto J. Pokorný)Petr Hora "Laron" (foto R. Živný)Petr Hora "Sphinx" (foto J. Pokorný)Petr Hora "Eos"  (foto J. Pokorný)Jaroslav Wasserbauer, bez názvu (foto J. Pokorný)Jaroslav Wasserbauer "Sasanka" (foto J. Pokorný)Jaroslav Wasserbauer, bez názvu (foto J. Pokorný)