Expo / Golden Sand Festival 2 - Radovan Zivny

visualRadovan Živný "Sitting figure" (photo R. Živný)Fergus Mulvany "15 Tons of Horse Power" (photo R. Živný)Niels Vegter "Eggs" (photo R. Živný)Niels Vegter "Eggs" (photo R. Živný)Enguerrand David "Homage to C.D.Friedrich" (photo R. Živný)Enguerrand David "Homage to C.D.Friedrich" detail (photo R. Živný)