Expo / Golden Sand Festival 2 - Radovan Živný

vizuálRadovan Živný "Sedící figura" (foto R. Živný)Fergus Mulvany "15 tun koňské síly" (foto R. Živný)Niels Vegter "Vejce" (foto R. Živný)Niels Vegter "Vejce" (photo R. Živný)Enguerrand David "Pocta C.D.Friedrichovi" (foto R. Živný)Enguerrand David "Pocta C.D.Friedrichovi" (foto R. Živný)