Expo / Prata Pura - Radovan Živný

vizuálRadovan Živný "Prata Pura" - instalace (foto F. Ziegler)Záběr do expozice (foto R. Živný)Záběr do expozice  (foto F. Ziegler)António Alonso "Geoengineering" (foto F. Ziegler)Záběr do expozice  (foto R. Živný)António Alonso "Okamžitá předpověď počasí" (foto R. Živný)António Alonso "Okamžitá předpověď počasí" (foto R. Živný)António Alonso "Exlusivní patent leteckých sil USA" (foto F. Ziegler)  
Záběr do expozice (foto F. Ziegler)Radovan Živný "Toxická země" (foto F. Ziegler)Radovan Živný "Toxická země" (foto F. Ziegler)António Alonso "Pozor Geoengineering" (foto F. Ziegler)Martin Hughes, Jorge Carilho: koncert pro dvoje bicí (photo R. Živný)