Expo / Presepio Vatican - Radovan Živný

visual 
(foto Teresa Tseng)
Dva týdny pracovního nasazení ve tříčlenném týmu. Velikost sochy: 15m dlouhá, 5m vysoká.
(foto R.Varano)
Práce na prvním z mudrců.
(foto R.Varano)
Diskuze s Iljou Filimoncevem na lešení kolem našeho pracoviště, které skrývalo naše dílo před zraky veřejnosti (Vatikán má rád tajemství).
(foto R.Varano)
Blázen a tři mudrcové.
(foto R.Varano)
Ilja dokončující Svatou rodinu.
(foto R.Živný)
Klanění pastýřů od S.Ruseler.
(foto R.Živný)

Poslední dny se pracovalo do pozdních hodin.
(foto R.Varano)
Dokončené dílo. Kunsthistorička Jana Bronková: „Je to patrně první velký sochařský projekt tady na tom náměstí od chvíle, kdy byly osazeny sochy na Berniniho kolonádu.“
(foto R.Varano)
Audience v Klementýnském sále. Z úvodního projevu patriarchy benátského Francesca Moraglii:
„Betlém,který dnes darujeme má jednu charakteristiku - je vytvořen z písku. Písek nám protéká mezi prsty rukou. Písek nám připomíná zem. Písek nám připomíná pomíjivost.“
(foto S.Ruseler)
Setkání s papežem Františkem.
(foto Vatican Media)
Slavnostní odhalení sochy.
(foto S.Ruseler)

Celkový pohled na Náměstí Svatého Petra s nasvíceným písečným betlémem a vánočním stromem.
(foto R.Živný)
Papež rozjímající před naším dílem. (foto Vatican Media)